logo sói già phố wall
/
Trang chủ Blog Đời sống Bảng tính giá ca máy theo thông tư 6/2016 bạn nên biết 

Bảng tính giá ca máy theo thông tư 6/2016 bạn nên biết 

bởi sgphowall1@
Bảng tính giá ca máy theo thông tư 6/2016 bạn nên biết

Trong dự toán và thi công có một khái niệm niệm mang tên là bảng tính giá ca. Việc định giá là này là khâu vô cùng quan trọng trong toàn bộ dự án. Bài viết dưới đây chia sẻ bảng tính giá ca máy theo thông tư 6/2016 mà bạn nên biết 

Cơ sở xác định giá ca máy theo thông tư 6/2016 

Giá ca máy là thiết bị thi công xây dựng, là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Việc xác định giá ca máy phải được thực hiện dựa trên nhiều nguyên tắc như: 

Giá ca máy là mức chi phí bình quân xác định có một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công. 

Bên cạnh yêu cầu quản lý sử dụng máy và thiết bị thi công xây dựng cũng là cơ sở xác định giá ca máy. 

Giá ca máy được xác định là phù hợp quy về máy thi công xây dưng trong định mức dự toán 

Giá ca máy được xác định theo loại máy thi công sử dụng hoặc dự kiến sử dụng 

Việc xác định giá ca máy còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác phải tính toàn bộ số các khoản mục chi phí, trừ đi chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và các loại chi phí khác của máy. 

Một lưu ý nhỏ cho các bạn khi tính giá ca máy theo thông tư 6/2016 đó là giá ca máy thường không bao gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và các loại công tác khác phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số máy như trạm trộn bê tông, xi măng, cần trục di chuyển

Thông tư số 6/2016 về bảng tính giá ca máy

Theo thông tư này, các chủ đầu tư phải tuân thủ theo rất nhiều nguyên tắc khác nhau. Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Bảng tính giá ca máy theo thông tư 6/2016 bạn nên biết

Theo thông tư 6/2016 có chỉ phương pháp xác định giá ca máy bao gồm nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định theo công thức: 

Ccm = Ckh + Csc + Cnl + Ctl + Ccpk (đồng/ca) 

Trong đó: Ccm là giá ca máy (đồng/ca) 

Ckh là chi phí khấu hao (đồng/ca) 

Ccs là chi phí sửa chữa (đồng/ca) 

Cnl là chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca) 

Ctl là chi phí tiền lương thợ điểu khiển máy (đồng/ca) 

Ccpk là các chi phí cũng tính theo đơn vị đồng/ca 

Trình tự xác định giá ca máy 

Bước 1: Lập danh mục máy của bảng giá ca máy công trình như trong quy định trong Điều 5 

Bước 2: Xác định giá ca máy như quy định trong Điều 6 

Bước 3: Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy công trình như quy định trong Điều 7 

Dưới đây là những điều trong trình tự xác định giá ca máy 

Điều 5: Các loại máy sử dụng phải đảm bảo an toàn phù hợp công nghệ thi công và biện pháp tổ chức thi công của công trình 

Bên cạnh đó, phải chỉ rõ loại máy, tên máy, một số thông số kinh tế, kỹ thuật chủ yếu.

Điều 6: Bảng giá ca máy 

  1. Xác định chi phí khấu hao (Ckh) 
  2. Xác định chi phí sửa chữa 
  3. Xác định chi phí năng lượng, nhiên liệu 
  4. Xác định chi phí tiền lương thợ điều khiển máy 
  5. Xác định các chi phí khác 

Trên đây là công thức bảng tính giá ca máy theo thông tư 6/2016 mà các bạn nên biết. Các bạn nên tham khảo để bổ sung hoặc nắm bắt thông tin trong lĩnh vực dự án, kĩ thuật này. 

You may also like

Để lại bình luận