logo sói già phố wall
/
Trang chủ Blog Tài Chính Sự chuyển nhượng dự án đầu tư sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Sự chuyển nhượng dự án đầu tư sử dụng đất theo quy định của pháp luật

bởi sgphowall1@
Sự chuyển nhượng dự án đầu tư sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Việc chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất có lẽ đã không còn xa lạ với các nhà tư, đây là một quy định được ban hành bởi Pháp Luật Việt Nam nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho các nhà đầu tư.Chuyển nhượng dự án đầu tư ( có sử dụng đất ) là sự chuyển dịch một phần hoặc toàn bộ của dự án đầu tư để đáp ứng được toàn bộ những điều kiện luật định được đặt ra về chuyển nhượng dự án. Hay nói rõ hơn thì chuyển nhượng dự án đầu tư ( có sử dụng đất ) là việc các nhà đầu tư của một dự án sẽ chuyển một hoặc toàn bộ phần dự án của mình sang cho một nhà đầu tư khác để họ tiến hành thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng, mà các nhà đầu tư này chính là người sẽ bỏ vốn bằng loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để tiến hành các hoạt động đầu tư với các dự án có đề xuất bỏ vốn. 

Sự chuyển nhượng dự án đầu tư sử dụng đất theo quy định của pháp luật

 

Những điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

Cho phép các nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư của mình là thế nhưng không phải dự án đầu tư nào cũng được phép chuyển nhượng cho các nhà đầu tư khác. Vì pháp luật về đầu tư đều có các điều kiện cụ thể và nếu đáp ứng được thì dự án đầu tư đó mới được phép chuyển nhượng. Các điều kiện ấy sẽ bao gồm: Các dự án đầu tư cần nhượng ấy không thuộc một trong những trường hợp bị tạm ngưng mọi hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này. Đồng thời, các dự án cũng phải đáp ứng được các điều kiện đầu tư áp dụng đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư ngoại nước chấp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng như tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đề ra về việc sử dụng đất đai, về kinh doanh bất động sản trong trường hợp sang nhượng dự án gắn liền với việc chuyển nhượng quyền liên quan đến sử dụng đất. Cuối cùng, các nhà đầu tư cần tuân theo và đáp ứng điều kiện quy định theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quy định khác của pháp luật đề ra trước đó có liên quan. 

Sự chuyển nhượng dự án đầu tư sử dụng đất theo quy định của pháp luật

 

Mọi thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư ( có sử dụng đất ) bao gồm thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và thủ tục liên quan đến phần đất thuộc dự án 

Đối với thủ tục về việc chuyển nhượng dự án đầu tư

Bất cứ thủ tục nào cũng cần đến giấy tờ liên quan và thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tất nhiên cũng vậy. Mà cụ thể như sau, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư phải nộp 1 bộ hồ sơ của Cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; bảng báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm được chuyển nhượng; hợp đồng chuyển nhượng dự án hoặc những tài liệu khác có giá trị liên quan đến pháp lý tương đương; bản sao của chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với mọi nhà đầu tư là thuộc cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đối so với nhà đầu tư là tổ chức của các nhà đầu tư chấp nhận chuyển nhượng; còn có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các văn bản quyết định những chủ trương của đầu tư( nếu có ); bản sao hợp đồng BBC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC; cuối cùng là những bản sao thuộc một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận sự chuyển nhượng trong dự án đầu tư: phải báo cáo tài chính 2 năm gần nhất và cam kết hỗ trợ tài chính cho công ty mẹ, tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính cũng như tài liệu thuyết minh về năng lực của nhà đầu tư.

Sự chuyển nhượng dự án đầu tư sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Những thủ tục liên quan đến phần đất thuộc dự án đầu tư

Đối với thủ tục liên quan đến phần đất thuộc dự án đầu tư ta có

Trường hợp chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho việc thuê đất và trả tiền thuê đất trong một lần suốt thời gian thuê hoặc nhận chuyển nhượng mọi quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đề ra mà số tiền sử dụng, thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đã trả nếu phát hiện không có nguồn gốc từ ngân sách của nhà nước thì những bên liên quan sẽ phải làm thủ tục nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 79 thuộc Nghị định này. Hợp đồng chuyển nhượng phải thể hiện rõ giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị của chuyển nhượng dự án và phải có giá trị thế cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lúc thực hiện các thủ tục.. Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ý lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để quyết định thu hồi đất với bên chuyển nhượng dự án và quyết định giao đất, cho thuê đất với bên nhận chuyển nhượng; cấp các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất của bên nhận chuyển nhượng theo đúng với quy định của pháp luật về vấn đề đất đai.

Sự chuyển nhượng dự án đầu tư sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trên đây là những thông tin khá chi tiết về chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất. Công việc liên quan đến giấy tờ bạn cần tìm hiểu thật kỹ. Nếu bạn còn nhiều vướng mắc có thể đến trực tiếp công ty luật để được giải đáp.

You may also like

Để lại bình luận