logo sói già phố wall
/
Trang chủ Blog Tài Chính Bạn có biết: Hệ số thanh toán lãi vay là gì? Công thức tính hệ số thanh toán lãi vay

Bạn có biết: Hệ số thanh toán lãi vay là gì? Công thức tính hệ số thanh toán lãi vay

bởi sgphowall1@
hệ số thanh toán lãi vay

Trong công việc liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua khái niệm hệ số thanh toán lãi vay. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của hệ số thanh toán lãi vay cũng như công thức tính chính xác nhất nhằm đảm bảo khả năng chi trả lãi nợ vay của doanh nghiệp. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin về hệ số thanh toán lãi vay và các nhóm chỉ tiêu thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Khái niệm hệ số thanh toán lãi vay là gì?

hệ số thanh toán lãi vay

Hệ số thanh toán lãi vay hay còn gọi là tỷ lệ thanh toán lãi vay cho biết khả năng mà các doanh nghiệp đảm bảo trả lãi vay. Ngoài ra, hệ số thanh toán lãi vay còn có thể cho thấy khả năng tài chính mà doanh nghiệp tạo ra nhằm chi trả cho các chi phí vay vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Các nhà phân tích hoặc khảo sát thị trường thường dựa vào hệ số thanh toán lãi vay để phân tích khả năng thanh toán của các doanh nghiệp. Khi hệ số thanh toán lãi vay càng lớn thì khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp càng cao và ngược lại, hệ số thanh toán lãi vay càng nhỏ thì khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp càng thấp. Không chỉ vậy, hệ số này còn giúp các nhà phân tích nắm rõ khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định, từ đó phân tích nhận thức được quá khứ và khả năng, chiều hướng thanh toán của doanh nghiệp đó.

Công thức nào tính hệ số thanh toán lãi vay? 

hệ số thanh toán lãi vay

Hệ số thanh toán lãi vay hay tỷ lệ khả năng thanh toán lãi vay chính là tỷ lệ nợ và tỷ suất sinh lời. Hệ số này được sử dụng để tính toán khả năng một doanh nghiệp bất kỳ có thể trả lãi cho khoản nợ của mình hay không.

Hệ số thanh toán lãi vay có thể được xác định bằng cách lấy thu nhập của doanh nghiệp trước thuế và lãi trong một giai đoạn nhất định chia cho các khoản thanh toán lãi đáo hạn trong giai đoạn đó. Công thức tính hệ số thanh toán lãi vay là:

Hệ số thanh toán lãi vay = (Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay)/Lãi vay phải trả

Trong đó, lãi vay phải trả, lợi nhuận trước thuế và lãi vay phải là của năm cuối hoặc là tổng cộng của 4 quý gần nhất.

Những chỉ tiêu thể hiện khả năng thanh toán

hệ số thanh toán lãi vay

Hệ số k/n thanh toán tổng quát

Hệ số này giúp các nhà phân tích xác định được khả năng quan hệ giữa tổng số nợ phải trả với tài sản của doanh nghiệp. 

Công thức: H1 = Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả

 • H1>1: Khả năng thanh toán tốt
 • H1<1: Doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội chiếm dụng vốn
 • 0<H1<1: Doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, khả năng trả nợ thấp

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành là gì?

hệ số thanh toán lãi vay

Hệ số này thể hiện mối quan hệ giữa các khoản nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp cũng như mức độ đảm bảo của tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn.

Công thức: H2 = Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn

 • H2>2: Khả năng thanh toán hiện hành dư thừa, vốn lưu động ứ đọng nhưng hiệu quả kinh doanh chưa tốt
 • H2<2: Khả năng thanh toán hiện hành chưa cao, doanh nghiệp không thể thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn
 • H2=2: Doanh nghiệp duy trì được khả năng kinh doanh và khả năng trả nợ ngắn hạn

Hệ số k/n thanh toán nhanh

hệ số thanh toán lãi vay

Hệ số khả năng thanh toán nhanh giúp các nhà phân tích biết được công ty có bao nhiêu vốn để thanh toán ngay. 

Công thức: H3 = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Tổng nợ ngắn hạn

 • H3 < 1: Doanh nghiệp gặp khó khăn khi thanh toán nợ
 • H3 = 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán nhanh
 • H3 > 1: Doanh nghiệp có tình hình thanh toán nợ không tốt, quay vòng vốn chậm

Hệ số thanh toán nợ dài hạn

Công thức: H4 = Giá trị còn lại của TSCĐ/Tổng nợ dài hạn

Lưu ý: Tài sản cố định trong công thức tính hệ số thanh toán nợ dài hạn phải được hình thành từ nguồn vốn vay hoặc nợ dài hạn. 

 • H4 <=1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán nợ dài hạn vì được đảm bảo bằng TSCĐ
 • H4 > 1: Doanh nghiệp có khả năng thấp khi thanh toán nợ dài hạn

Hệ số khoản phải thu trên khoản phải trả là gì?

Khoản phải thu trên khoản phải trả được giải thích một cách đơn giản như sau: Mỗi công ty đều có những khoản vốn bị khách hàng chiếm dụng và chính công ty đó phải đi chiếm dụng của các công ty khác. Khi đó, so sánh và tính toán 2 khoản này sẽ có thể hiểu rõ thêm về tình hình công nợ của công ty đó.

Công thức: H5 = Các khoản phải thu/Các khoản phải trả

 • H5 > 1: Doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn
 • H5 < 1: Doanh nghiệp đang chiếm dụng vốn của doanh nghiệp khác

Hệ số k/n thanh toán lãi vay 

Chỉ tiêu cuối cùng trong nhóm 6 chỉ tiêu nhằm đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp là hệ số thanh toán lãi vay. Tính toán hệ số khả năng thanh toán lãi vay sẽ cho thấy doanh nghiệp đó có sẵn sàng và có khả năng trả lãi vay đến mức độ nào, đem lại khoản lợi nhuận bao nhiêu…

Việc xác định được hệ số thanh toán lãi vay là một bước vô cùng quan trọng, giúp các doanh nghiệp đưa ra những quyết định liên quan đến tài chính phù hợp nhằm đưa công ty ngày càng phát triển bền vững. Mong rằng bài viết này của chúng tôi về hệ số thanh toán lãi vay sẽ hữu ích với bạn.

 

You may also like

Để lại bình luận