logo sói già phố wall
/
Trang chủ Blog Tài Chính Phân tích các file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án

Phân tích các file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án

bởi sgphowall1@
Phân tích các file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án

Về tính khả thi về tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành hay bại của mỗi dự án của doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp phải làm như thế nào để phân tích file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án của các dự án tài chính? 

Phân tích các file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án

Chi tiết hóa file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án bằng văn bản

Các hoạt động phân tích dự án đầu tư cơ bản

Phân tích các file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án

Các hoạt động cần làm trong hoạt động phân tích tài chính cần phải có rất nhiều căn cứ và số liệu. Tuy nhiên, trước hết chúng ta vẫn cần thực hiện các bước khởi động một dự án:

  • Nghiên cứu đáp ứng nhu cầu và đảm bảo về nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động thực hiện các dự án đầu tư có hiệu quả. Thông qua các kỹ năng, thông qua từng nghiệp vụ chuyên môn chủ doanh nghiệp có thể xác định quy mô đầu tư, cơ cấu vốn và xác định nguồn tài trợ phù hợp cho dự án đó.
  • Từ các góc độ của hạch toán kinh tế của chủ đầu tư dự án, khi phân tích nền tài chính, chúng ta có thể đánh giá khách quan tình hình, kết quả và hiệu quả của hoạt động trong dự án. Tính toán các loại chi phí để đánh giá về lợi ích thu được từ đơn vị thực hiện dự án đó.

Dựa vào những kết quả đã được nghiên cứu sẵn và tính toán cụ thể sau đó đưa ra quyết định có nên lựa chọn dự án này hay không. Bởi vì, suy cho cùng thì một khi đã quyết định đem vốn ra đầu tư thì ai cũng mong muốn sẽ thu được lợi nhuận và mang đến nhiều quyền lợi cho họ nhất.

Như vậy từ các hoạt động này, chúng ta phải làm như thế nào để có thể đánh giá hiệu quả tài chính dự án và mang về lợi nhuận cho nhà đầu tư?

Hướng dẫn đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án

Để trả lời cho câu hỏi thế kỷ: Dự án này liệu có khả thi hay không? Thì trước tiên doanh nghiệp đó cần phải xem xét các mục tiêu đã xác định của dự án: Về khả năng tài chính, mức lợi nhuận tối đa mà nhà đầu tư có thể nhận được từ dự án đó.

Kế tiếp là thực hiện quy trình của dự án bao gồm các mục tiêu của nghiên cứu tài chính để giải quyết các vấn đề lợi nhuận:

  • Xác định chi phí đầu tư, cơ cấu phân bổ của nguồn vốn cơ bản và cơ cấu vốn tài trợ.
  • Tính toán chặt chẽ các khoản thu – chi – lợi nhuận có trên thực tế.

Tính toán tổng số vốn có được của dự án

Phân tích các file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án

Toàn bộ chi phí sử dụng cho một dự án sẽ được bao gồm các chi phí để xây dựng, các loại chi phí bỏ ra để tạo ra các điều kiện cần thiết giúp dự án hoạt động bình thường theo đúng mục tiêu đã được định đề sẵn ra với chủ dự án. Tổng số vốn đầu tư dự án bao gồm các khoản chi phí vô cùng thiết yếu và quan trọng:

Các khoản chi tiêu sử dụng trước mục đầu tư

Các khoản chi phí phát sinh trước khi dự án đó bắt đầu được triển khai, chuyên được sử dụng vào các khoản chi tiêu cần thiết như nào để đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai theo đúng lộ trình đã nêu cụ thể.

Nguồn vốn đầu tư “rót” vào tài sản cố định

  • Các khoản đầu tư sẽ được sử dụng cho tài sản cố định cho dù hữu hình và vô hình.
  • Loại tài sản hữu hình: Chi phí mua sắm các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất và đầu tư xây dựng cơ bản và tài sản cố định được cấp hoặc di chuyển đến.
  • Dạng tài sản vô hình: Loại tài sản không hiện hữu trong trạng thái vật chất, được định lượng giá trị liên quan đến chu kỳ kinh doanh
  • Chi phí đầu tư sử dụng đất đai, mua bằng sáng chế, chi phí quảng cáo marketing, tài sản thuê cố định,…
  • Chi phí đầu tư vào vốn lưu động ròng trên thị trường

Bao gồm các khoản chi phí đang sử dụng cho các dạng phương tiện tài chính bao gồm: Vốn lưu động đầu tư vào tài sản dự trữ, dự trữ các khoản tiền mặt, các khoản phải thu và vốn lưu động được tài trợ vào khoản phải trả phí.

Kết luận

Trên đây là những gợi ý lập phân tích file Excel tính toán hiệu quả đầu tư dự án, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

You may also like

Để lại bình luận