logo sói già phố wall
/
Trang chủ Blog Tài Chính TÌM HIỂU HỆ SỐ LƯƠNG CÔNG AN HIỆN NAY

TÌM HIỂU HỆ SỐ LƯƠNG CÔNG AN HIỆN NAY

bởi sgphowall1@
TÌM HIỂU HỆ SỐ LƯƠNG CÔNG AN HIỆN NAY

Là lực lượng góp phần quan trọng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, một ngành nghề đặc thù của xã hội – lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Vậy hệ số lương công an được quy định mới nhất như thế nào, cùng tìm hiểu với bài viết sau đây.

TÌM HIỂU HỆ SỐ LƯƠNG CÔNG AN HIỆN NAY

Hệ số lương công an – Một số khái niệm

Tiền lương là gì?

Hiện nay, có nhiều định nghĩa và cách giải thích khác nhau về tiền lương. Ví dụ như:

  • “Giá cả của sức lao động được người sử dụng sức lao động và người lao động thỏa thuận với nhau trong quan hệ cung cầu sức lao động của nền kinh tế thị trường được gọi là Tiền lương”.
  • “Khoản tiền mà người lao động nhận được khi họ đã hoàn thành được một hay nhiều công việc, nhiệm vụ nào đó (không bị pháp luật ngăn cấm) được gọi là tiền lương” .

Từ những khái niệm trên, có thể thấy bản chất của tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động. Nói cách khác, tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ… được quy định trong luật hoặc hai bên đã thỏa thuận với nhau trong hợp đồng lao động.

Số tiền lương người sử dụng lao động trả cho người lao động theo định kỳ, thường là hàng tháng (hay còn gọi là lương tháng). Quy định về mức tiền lương sẽ khác nhau giữa các ngành nghề khác nhau do người lao động cung cấp giá trị lao động khác nhau. Bên cạnh đó, mức tiền lương cũng phụ thuộc vào điều kiện của tùy nơi thuê người lao động và nhu cầu của người chủ lao động.

Phụ cấp lương là gì?

Một khái niệm cần hiểu khi nghiên cứu về tiền lương là Phụ cấp lương, Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp cho người lao động với một số yếu tố đặc thù của công việc đó như điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt của người lao động, mức độ thu hút người lao động,… được tính chưa đầy đủ hoặc chưa được tính đến  trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương mà người lao động được hưởng.

Bảng lương là gì?

Khái niệm Bảng lương được hiểu là một văn bản do Nhà nước ban hành và quy định các mức lương cụ thể của các loại hình công việc, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau,… thể hiện tương quan về tỷ lệ tiền lương giữa các lao động trong cùng một ngành nghề theo trình độ, kinh nghiệm công tác/ làm việc hoặc theo công việc thực tế mà người lao động đảm nhiệm. Cấu tạo bảng lương gồm ba yếu tố là ngạch lương, bậc lương và hệ số lương.

Công an nhân dân là công dân Việt Nam, được đào tạo và có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong ngành Công an nhân dân mà không phải các đối tượng thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ (công an nghĩa vụ).

Cách tính lương và phụ cấp của CAND

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và nhằm tập trung nguồn lực để thực hiện các mục tiêu lớn của đất nước như tập trung phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại,… theo thông báo mới nhất thì mức lương cơ sở 2021 sẽ không tăng và vẫn giữ nguyên mức 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, mức lương cơ sở 2021 sẽ không tăng và vẫn giữ nguyên là 1.490.000 đồng một tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, với việc duy trì mức lương cơ sở này, bảng lương, hệ số lương công an nhân dân, cảnh sát nhân dân sẽ được tính như sau (đơn vị tính: triệu đồng): (HS: hệ số)

– Mức lương:

Mức lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X HS lương hiện hưởng

– Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu công an nhân dân:

Mức phụ cấp quân hàm = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X HS phụ cấp hiện hưởng

– Mức tiền của HS chênh lệch bảo lưu:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X HS chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

– Mức phụ cấp lương công an được tính theo mức lương cơ sở:

  • Đối với người hưởng lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X HS phụ cấp được hưởng.
  • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì X HS phụ cấp được hưởng.

– Mức phụ cấp CAND tính theo tỷ lệ phần trăm:

  • Đối với người hưởng lương = (Mức lương đang hưởng + mức phụ cấp của chức vụ lãnh đạo + mức phụ cấp về thâm niên vượt khung) X tỷ lệ phần trăm phụ cấp được hưởng theo quy định hiện hành.
  • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = (Mức phụ cấp quân hàm đang hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) ) X tỷ lệ phần trăm phụ cấp được hưởng theo quy định.

– Mức trợ cấp CAND tính theo lương cơ sở:

Mức trợ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X số tháng hưởng trợ cấp theo quy định

– Các khoản công an được trợ cấp và phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Bảng lương và Hệ số lương CAND

Bảng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

TÌM HIỂU HỆ SỐ LƯƠNG CÔNG AN HIỆN NAY

Bảng lương quân hàm sĩ quan Công an nhân dân

TÌM HIỂU HỆ SỐ LƯƠNG CÔNG AN HIỆN NAY

Hi vọng rằng với những thông tin trên đã có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ số lương Công an nhân dân Việt Nam.

You may also like

Để lại bình luận